[1]
Pleshkanovska, A. 2020. Programa rekonstrukciyi zastarilogo zhitlovogo fondu Kiyeva: dosvid, problemi ta perspektivi realizaciyi. Transfer of innovative technologies. 3, 1 (Sep. 2020), 44–46. DOI:https://doi.org/10.32347/tit2020.31.0109.