[1]
Wysoczanski, W. 2020. PETICIYa kerivnomu komitetu konferenciyi z pitan Laudato Si: Zberezhennya nashogo spilnogo domu ta majbutnogo zhittya na Zemli. Transfer of Innovative Technologies. 3, 1 (Sep. 2020), 124–126. DOI:https://doi.org/10.32347/tit2020.31.0311.