Wysoczanski, W. (2020). PETICIYa kerivnomu komitetu konferenciyi z pitan Laudato Si: Zberezhennya nashogo spilnogo domu ta majbutnogo zhittya na Zemli. Transfer of Innovative Technologies, 3(1), 124–126. https://doi.org/10.32347/tit2020.31.0311