Osoblivosti proektuvannya dityachih reabilitacijnih centriv

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32347/tit2020.31.0101

Keywords:

комфортне середовище, реабілітаційний центр, варіативне планування

Abstract

Навколишнє середовище, в якому перебуває дитина, має безпосередній вплив  на її  психологічний і фізичний розвиток.

Особливо гостро  ці питання стоять для дітей, які страждають на дитячий церебральний параліч. Дітям з порушенням опорно-рухового апарату необхідно більше зусиль для розвитку навичок, які дозволять адаптуватись до життя в суспільстві.

В останній час державою було прийнято ряд нормативно-правових актів направлених на вирішення подібних проблем [1, 2]. Розроблені програми реабілітації створюються з урахуванням різнобічного впливу на дитину. Вони передбачають медикаментозний, психологічний, фізіотерапевтичний, соціальний і особистісний вплив [3]. Разом з тим, в ДБН відсутні рекомендації по проектуванню подібних реабілітаційних центрів.

References

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 309. Про затвердження Порядку використання коштів, передба-чених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю в наслідок дитячого церебрального паралічу [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.kmu.gov.ua.

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 80. Про затвер-дження Порядку надання окремим кате-горіям осіб послуг із комплексної реабілітації [Електронний ресурс]. Режим дос-тупу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-2007-п.

Реабилитация детей с ДЦП – методы и подходы [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://amc-si.com/reabilitaciya-detej-s-dcp-%E2%80%93-metody-i-podxody.

Новая типология медицинских учреждений, 2011. Гайдук А.Р. Ежемесячный научный журнал, Чита, ООО Формат, 212–216.

СП 35-116-2006. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. Свод правил по проектированию и строительству [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://aquagroup.ru/normdocs/4230.

Published

2020-09-03

How to Cite

Ablyazizova, Z. (2020). Osoblivosti proektuvannya dityachih reabilitacijnih centriv. Transfer of Innovative Technologies, 3(1), 20–22. https://doi.org/10.32347/tit2020.31.0101