Інноваційні технології у моделюванні розрахункових схем самонапруженої залізобетонної арки

Олександр Крутибіч, Олександр Семко, Антон Гасенко

Abstract


Одним із архітектурно-конструктивних рішень швидкомонтованих будівель є стінова конструктивна схема. Несучими елементами будівлі в цьому випадку є стінові та покрівельні залізобетонні панелі (Рис.1). Для покриття залізобетонних збірних швидкомонтованих будівель [1] використовуються залізобетонні трикутні арки із сталевою затяжкою. Ці конструкції можна віднести до самонапружених, так як під час укрупнювальної збірки в її елементах виникають внутрішні зусилля від власної ваги. Таким чином, можливо врахувати в конструктивних експлуатаційних розмірах панелі деформації розпору від власної ваги.

Така покрівельна панель складається з двох залізобетонних ребристих комплексних напівпанелей, об'єднаних у трикутну арку за допомогою сталевих затяжок. Панель має закладні деталі для обпирання на стінові панелі, кріплення затяжок, утворення гребеневого вузла, а також для об'єднання панелей між собою з метою утворення єдиного жорсткого диску покриття. Транспортується панель у вигляді комплекту із двох напівпанелей з розмірами в плані 2980×9560 мм та чотирьох елементів затяжок.


Keywords


самонапружені конструкції; залізобетонна покрівельна панель; комп’ютерне моделювання

References


Серия 7011. «Железобетонные сборные быстромонтируемые здания с пролетами 18 м».

Семко О.В., Гасенко А.В, Крутибіч О.В., 2020. Перерозподіл внутрішніх зу-силь під час укрупнювальної збірки залі-зобетонної арки із затяжкою. Тези 72-ї наук. конф. університету. Том 1, Полтава, ПолтНТУ, 106-107.

Pavlikov A.M., Harkava О.V., Hasenko А.V., Andriiets К.І., 2019. Comparative analysis of numerical simulation results of work of biaxially bended reinforced concrete beams with experimental data. Ві-сник ОДАБА, Серія Буд. констр., Одеса, Вип. 77, 84 – 92. doi: 10.31650/2415-377X-2019-77-84-92.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.