Zastosuvannya tehnologiyi gorizontalnoyi in’yekcijnoyi gidroizolyaciyi dlya zahistu konstrukcij ob’yektiv istorichnoyi spadshini

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32347/tit2020.31.0108

Keywords:

ін’єкційна гідроізоляція, заволоженість бетону, незмочуване ядро бетону

Abstract

На території Західної України, зокрема у місті Львові, збереглася низка об’єктів старої забудови. Серед них є багато пам’яток архітектури, які потребують відповідного утримання та експлуатації. Головною технічною проблемою таких будинків є відсутність або незадовільний стан вертикальної та горизонтальної гідроізоляції. Питання гідроізоляції постає на стадії дослідження старих будівель і потребує вибору оптимального варіанту, що відповідав би сучасним технологічним та експлуатаційним вимогам.

References

Глагола І.І., Лучко Й.Й., Назаревич Б.Л., 2002. Про причини корозійного руй-нування залізобетонних конструкцій та рекомендації з їх захисту // Фізико-хімічна механіка матеріалів. Львів, Спец. випуск 3, 227- 230.

Глагола І.І., Лучко Й.Й., Ковчик С.Є., 2002До питання корозії бетону і залізобе-тону та їх захист // Теорія і практика буді-вництва. Львів, Вип. 441, 34-40.

Лучко Й.Й., Глагола І.І., Назаревич Б.Л., 2002. Деградація залізобетонних бу-дівель та споруд тривалої експлуатації // Діагностика, довговічність та реконструк-ція мостів і будівельних конструкцій. Львів, Каменяр, Вип.4,123-131.

Челканов В.Г., Лазовицький І.Б., Дани-лов Е.А., 2003. Комплексна система від-новлення працездатності штучних залізо-бетонних споруд. Збірн. наук. пр. Сучасні технології діагностики ремонту і віднов-лення об’єктів будівництва і транспорту. Дніпропетровськ, 284.

Москвин В.М., Савина Ю.А., 1975. Повышение стойкости бетона и железобе-тона при воздействии агрессивных сред / В. М. Москвин, М., Стройиздат, 240.

Бабушкин Д.И., 1968. Физико-химические процессы коррозии бетона и железобетона / Бабушкин Д.И., М., 215.

Лучко Й.Й., Парнета Б.З., 2007. Обсте-ження фундаментів під розвантажуючими опорами ГПА насосної станції Опори та їх посиленн. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Рівне, Вип.15, 377-387.

Назаревич Б.Л., 2004. Проблеми, пов’язані з улаштування горизонтальних гідроізоляцій при реставрації заволожених об’єктів. Діагностика, довговічність та ре-конструкція мостів і будівельних констру-кцій, Львів, Каменяр, Вип.6, 97-108.

Лучко Й.Й., Парнета Б.З., Назаревич Б.Л., 2016. Методи захисту від корозії за-лізобетонних конструкцій і споруд / Й. Й. Лучко, [Монографія], МОН України, Дніпропетровський нац. ун-т ім. акад. В. Лазаряна. – Львів: Каменяр, 415.

Експериментальні дослідження во-логості та засоленості бетону і цегляної кладки, 2005. Лучко Й.Й., Парнета Б.З., Назаревич Б.Л., Майба Р.І. Вісник Одесь-кої держ. академії будівництва та архітек-тури, Одеса, Вип.20,185-195.

Дослідження технології ін’єкційної гідроізоляції підземних споруд, 2018. Лучко Й.Й, Парнета Б.З, Пенцак А.Я. Вісник Одеської держ. академії будівництва та архітектури, Одеса.

Published

2020-09-03

How to Cite

Parneta, B., & Parneta, M. (2020). Zastosuvannya tehnologiyi gorizontalnoyi in’yekcijnoyi gidroizolyaciyi dlya zahistu konstrukcij ob’yektiv istorichnoyi spadshini. Transfer of Innovative Technologies, 3(1), 41–43. https://doi.org/10.32347/tit2020.31.0108