DOI: https://doi.org/10.32347/tit2020.31.0203

Obgruntuvannya ta vibir metodiki rozrahunku pokaznikiv nadijno-sti vibracijnoyi mashini

Maksim Delembovskij

Abstract


Вібраційні машини широко використовуються в будівельній індустрії при виготовленні бетонних та залізобетонних виробів. Домінуюче місце серед вібраційних машин займають вібраційні майданчики. Ефективність їх роботи в значній мірі залежить від достатньо конкретного врахування діючих сил системи та надійності роботи елементів вібромашин. Підвищення надійності і ефективності вібромашин досягається впровадженням комплексу заходів на всіх етапах створення (проектування, конструювання, виготовлення та експлуатації) вібромашин. Одним із важливих аспектів забезпечення надійності вібромашин являється визначення напрацювання на відмову елементів машини на стадії експлуатації та розробка на цій основі відповідних рекомендацій. Разом з тим на сучасному етапі рекомендації щодо надійності вібраційної техніки практично відсутні. В результаті такого положення відформовані вироби можуть бути бракованими. Тому неспівпадання розрахунків обумовлене неточними моделями, що відображають даний робочий процес. Таким чином, дослідження надійності на стадії експлуатації вібромашин представляє собою актуальну задачу, що і є предметом даних досліджень.

Мета роботи полягає в досліджені параметрів та характеристик відмов елементів вібромашин на стадії експлуатації для подальшої розробки рекомендацій з визначення показників надійності вузлів та деталей вібромашин з підвищенням їх ефективності.

Keywords


вібромашина; надійність; ймовірність; будівельна індустрія; критерії; безвідмовна робота

References


Ручинський М.М., 2014. Модель та методика розрахунку надійності вібраційних площадок будівельної індустрії / М.М. Ручинський, М.М. Делембовський // Техніка будівництва. Науково-технічний журнал. Київ: КНУБА,. № 32. - С. 72–77.

Свідерський А.Т., Делембовський М.М. 2010. Критерії оцінки якості віброплоща-док. Техніка будівництва. Київ, КНУБА, Вип.24, 24-27.

Хазов Б.Ф., Дидусев Б.А., 1986. Справочник по расчету машин на стадии проектирования. Москва, Машиностроение, 224.

Назаренко І.І., Берник І.М., 2013. Основи проектування і конструювання машин та обладнання переробних виробництв. Видавництво Аграр Медіа Груп, К., 544.

Назаренко І.І., Свідерський А.Т., Делембовський М.М., 2013. Дослідження надійності карданних валів вібромашин будівельної індустрії. Вібрації в техніці та технологіях, ВНАУ, Вип.3 (71), 72-77.

Назаренко І.І., Делембовський М.М., 2013. Забезпечення надійності віброущільнюючих машин при проектуванні, конструюванні, виготовленні та експлуатації. Техніка будівництва. Київ, КНУБА, Вип.11, 60-64.

Назаренко И.И., Свидерский А.Т., Де-лембовский М.М., 2015. Исследование надежности вибромашин строительной индустрии. Механизация строительства. Москва: БИБЛИО-ГЛОБУС, Віп. 3 (849), 44-49.

Ловейкин В.С., 1990. Расчеты оптимальных режимов движения механизмов строительных машин: учеб. пособие для вузов. Киев, УМК ВО Украины, 166.

Назаренко И.И., 1993. Прикладные задачи теории вибрационных машин. Киев, ИСИО, 216.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.