DOI: https://doi.org/10.32347/tit2020.31.0205

Analiz konstrukcij robochih organiv kabeleukladachiv beztranshejnim sposobom

Yevgen Korotkov

Abstract


Безтраншейний спосіб будівництва за останні роки знаходить все більше застосу-вань. Основні його переваги: це високі ро-бочі швидкості прокладання (до 5 км/год), різке зменшення об’єму земляних робіт, збереження гумусового шару ґрунту на поверхні землі, можливість використання в обвальних ґрунтах, а також в ґрунтах з тве-рдими включеннями і високим рівнем ґру-нтових вод. Робочі органи безтраншейних кабелеукладачів мають просту конструк-цію, високу надійність, і порівняно малу вартість [1].

Keywords


Робочий орган; ґрунт; кабелеукладач; безтраншейний спосіб; підземні комунікації

References


Зухба А.Г., 1997. Перспективы применения бестраншейных и траншейных технологий укладки линий связи в прочных грунтах. Гірн., буд., дор. і меліор. машини, К.: КДТУБА, ,Вип.51, 73-80.

Кравець С.В., Нечидюк А.А., Косяк О.В., 2018. Машини для прокладання підземних комунікацій (наукові основи створення). – Рівне, 271.

Кравець С.В., 1999. Ґрунтозахисні та енергозберігаючі машини для прокладки підземних комунікацій. Рівне, Видавництво РДТУ, 277.

Ткачук В.Ф., Романовский А.Л., Кравец С.В. 1988. Тенденции развития рабо-чих органов бестраншейных дреноукладчиков. Гидромелиорация и гидротехниче-ское строительство, Вып.16, 90-93.

Бондаренко О.В. Андрєєв В.О., Панюта І.М., 2014. Будівництво та монтаж волоконно-оптичних систем передачі: підручник. Одеса, ОНАЗ ім. О.С. Попова, 228.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.