Viznachennya energovitrat roboti skrebkovogo ekskavatora v umovah kritichno glibinnogo rizannya gruntu rizcyami

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32347/tit2020.31.0207

Keywords:

Розробка траншей, скребкові екскаватори, інженерні комунікації, різання грунту, критична глибина, різці

Abstract

Прокладання лінійно-протяжної частини трубопроводів різного призначення пов’язано з виконанням великого обсягу земляних робіт, значна доля яких припадає на копання траншеї [1], яке виконується з використанням спеціальних траншейних екскаваторів безперервної дії до яких належать також багато скребкові ланцюгові екскаватори.

Від енерговитрат на процес розробки ґрунту цими машинами залежать темпи та собівартість виконання робіт по прокладанню інженерних комунікацій. Одним з напрямів вдосконалення робочого обладнання, яке націлено на підвищення ефективності його роботи є використання принципу критичноглибинного різання ґрунту різцями екскаватора.

References

Мусійко В.Д., 2008. Екскаватори поздовжнього копання: навч. посіб. К., НТУ, Віпол, 240.

Кравець С.В., Бундза О.З., Супонєв В.М., Гапонов О.О., 2020. Визначення довжини лемеша та сили різання грунту різцями (зубами) траншейних екскаваторів. Вісник ХНАДУ, Вип.88, Т.2, 78-85.

Летопольский А.Б., 2011. Выбор и обоснование конструктивных параметров режущих рабочих органов траншейного цепного экскаватора: дис. к.т.н. Омск, 160.

Кравець С.В., Скоблюк М.П., Стіньо О.В., Зоря Р.В., 2018. Критичноглибинні двоярусні ґрунторозпушувачі: монографія. Рівне, НУВГП, 232.

Косяк О.В., Гапонов О.О., Пухтаєвич О.Г., 2018. Передумови створення критичногли-бинних режимів роботи багатоскребкових ланцюгових екскаваторів. Стр-во, Матери-аловедение, Машиностроение. Серия: Подъемно-трансп., строит., дор. машины и оборуд., Вып.103, 145-151.

Мусійко В.Д., 2016. Теорія та створення інноваційних землерийних машин безперервної дії: монографія К., НТУ, СПД Чалчинська Н.В., 208.

Машини для земляних робіт: підручник, 2014. Хмара Л.А., Кравець С.В.,. Скоблюк М.П та ін., за заг. ред. д.т.н., професорів Л.А. Хмари та С.В. Кравця. Х., ХНАДУ, 548.

Published

2020-09-03

How to Cite

Kravec, S., Suponev, V., & Gaponov, O. (2020). Viznachennya energovitrat roboti skrebkovogo ekskavatora v umovah kritichno glibinnogo rizannya gruntu rizcyami. Transfer of Innovative Technologies, 3(1), 76–78. https://doi.org/10.32347/tit2020.31.0207