Обґрунтування програми експлуатаційних випробувань стійкості лісової машини, що працює на ухилі

Олег Мачуга, Ярослав Сало

Abstract


Стандартні лісові машини, що продукуються промисловістю, переважно іноземною, не завжди враховують особливості вітчизняної експлуатації, зокрема – в гірських районах. Сучасні лісові машини, які використовуються у технологічних процесах заготівлі деревини, зазвичай є багатофункційними комплексами з робочим органом у вигляді стріли-маніпулятора з харвестерною чи процесорною головкою. Робота харвестера, форвадера чи іншої подібної машини пов’язується з асиметричним навантаженням рушіїв різних бортів, що зумовлюється положенням маніпулятора під час виконання ним технологічних операцій: один борт може бути перевантаженим, протилежний – недовантажений.

Така можливість максимально виявляється тоді, коли стріла маніпулятора повністю розкладена, знаходиться по один бік машини, а в харвестерній (процесорній) головці утримується стовбур зрізуваного чи навантажуваного дерева. Стан справ ускладнюється у випадку, коли така машина працює на ухилі. У зв’язку з цим виникають важливі для практики завдання:

1)   перевантаження одного з коліс харвестера чи форвадера може призвести до його передчасного зношення;

2)   відривання одного з коліс протилежного борту від опорної поверхні, що може призвести до перекидання машини;

3)   під час проведення випробувань стійкості лісової машини на ухилі за використання спеціального стенду, може використовуватись страхувальна линва. Перед початком робіт необхідно виконати перевірковий розрахунок линви на міцність.


Keywords


положення стріли-маніпулятора; ухил; навантаження на рушій; страхувальна линва

References


Bilyk B.V., 2014. Theory and design of self-propelled forest machines: Course of lectures. Lviv, RPD NFU of Ukraine (in Ukraine).

Machuga O.S., 2014. Features of logging equipment designing for work in areas with a slope. Part 2. Solving practical problems and using the results. Bulletin of NTU "KhPI". Series: Mathematical modeling in engineering and technology, 18 (1061), 94-109 (in Ukraine).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.