Особливості застосування скобоподібних пружних ресор в автомобільному транспорті

Михайло Сукач

Abstract


В Київському національному університеті будівництва і архітектури розроблено пластинчасту ресору для амортизації динамічних навантажень транспортних засобів. Амортизаційний пристрій призначено для колісних засобів (переважно вантажних автомобілів та автопричепів), що мають як одновісні, так і балансирні підвіски. ЇЇ можна використовувати також і в гусеничних транспортних засобах.


References


Сукач М.К., 2017. Пружна підвіска тран-спортних засобів. Гірничі, будівельні, до-рожні та меліоративні машини. Вип.90, 73-78.

Вахламов В.К., 2006. Автомобили. Кон-струкция и элементы расчета. Москва, Академия, 569.

Резник Л.Г., Ромалис Г.М., Чарков С.Т., 1989. Эффективность использования ав-томобилей в различных условиях эксплу-атации. Москва, Транспорт, 223.

Пархиловский И.Г., 1978. Автомобиль-ные листовые рессоры. Теория, расчет, испытания. Москва, Машгиз, 232.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.