Sistemi diagnostiki ta upravlinnya bezpekoyu avtotransportu

Authors

  • Volodimir Bozhko Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/tit2020.31.0304

Keywords:

безпека, сигналізація, автотранспорт, MTProto, діагностика, OBD II, блокування автомобіля

Abstract

Автомобіль є найпоширенішим видом транспортного засобу, його роль у житті людини важко переоцінити. Особисте авто стало невід’ємною частиною повсякденного життя. Зараз мінімальна ціна нового автомобіля починається, в середньому, від $12000 і може сягати більше $3000000. Порівнюючи середні заробітні плати у різних країнах світу та середню вартість нового автомобіля, можна зробити висновок, що для багатьох людей автомобіль це дуже серйозна покупка, для якої люди можуть йти на певні жертви у вигляді тотальної економії та кредитів. Вкладаючи значну частину свого бюджету в автомобіль, людина хоче отримати гарантію надійної роботи та безпеки своєї власності. Проходячи вчасно технічний огляд, дотримуючись правил дорожнього руху, власник авто може забезпечити довгий термін служби авто та надійну роботу. Але є такі речі, які не завжди залежать від власника – викрадення.

Щодня у світі викрадають тисячі авто і усього 20 відсотків повертають власникам.

У 21 сторіччі, у час різноманіття технологій, зовсім не важливо на скільки авто нове та передове в плані технологій, адже на кожен захист є відмичка.

Усе, що може зробити власник авто - це максимально забезпечити захист свого транспорту технологіями, які зроблять викрадення важчим для злочинця.

Захист майна завжди був та буде актуальним протягом усього існування людства і в край важливим є те, на скільки доступна та чи інша технологія для забезпечення безпеки майна.

Саме тому, пропонується технологію захисту автотранспорту, яка оперує декількома суттєвими та вкрай важливими принципами, а саме, доступність, надійність, сучасність та зручність у використанні.

References

Confesp.fl.kpi.ua, 2020. [Електронний ре-сурс]: «Електронний підручник як еле-мент освітнього середовища». Режим дос-тупу: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1087 (дата звернення: 19.02.2020)

Kpi.kharkov.ua, 2020. [Електронний ре-сурс]: «Навчально-методичний комплекс підготовки викладачадистанційного керу-вання». Режим доступу: https://www.kpi.

kharkov.ua/archive/articles/krio/UDK-371.pdf (дата звернення: 19.02.2020)

Сисоєва С.О., Осадчий В.В., 2005. Про-фесійне консультування молоді: можли-вості мережі Інтернет: навч.-метод. посіб. Київ–Мелітополь, ТОВ ВбМмд, 200.

Автомонов П.П., 2008. Дидактика вищої школи: підручник. Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, К., Київський університет, 368.

Tneu.edu.ua, 2020 [Електронний ресурс]. Положення про електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни. Ре-жим доступу http://www.tneu.edu.ua/study/

bologna-process/the-provisions-of-enmkd/1320-polozhennya-pro-elektronniy-navchalno-metodichniy-kompleks-z-disciplni.html (дата звернення: 20.02.2020).

Euroosvita.net, 2020 [Електронний ре-сурс]. Про переваги і вразливі місця елек-тронних підручників. Режим доступу http://www.

euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=1005 (дата звернення: 14.05.2020).

Published

2020-09-03

How to Cite

Bozhko, V. (2020). Sistemi diagnostiki ta upravlinnya bezpekoyu avtotransportu. Transfer of Innovative Technologies, 3(1), 103–104. https://doi.org/10.32347/tit2020.31.0304