Metodika ocinki ta pidvishennya efektivnosti sistemi neperervnoyi osviti

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32347/tit2020.31.0307

Keywords:

неперервна освіта, теорія обмежень систем, ефективність освітньої системи

Abstract

Зважаючи на те, що для інтеграції українських підприємств у світовий ринок, важливо у всіх напрямках функціонування підприємств спиратися на міжнародні стандарти та норми, логічним виглядає той факт, що й у сфері підготовки кадрів критерій врахування міжнародних стандартів може виявитися чи не найголовнішим. Так компетентнісний підхід в освіті є чільним на даному етапі розвитку освітніх систем та технологій. Європейська комісія разом з державами членами Болонського процесу плідно працює у напрямку впровадження в національне законодавство національних рамок кваліфікацій, які створюються на основі рекомендацій Європейської комісії, що викладені в Європейській рамці кваліфікацій [1].

Проблема ефективності освітніх систем проявляється у невідповідності між актуальними потребами ринку, держави, людини та системи освіти, яка не завжди і не в усьому відповідає цим потребам. Методика оцінки та підвищення ефективності освітньої системи покликана в першу чергу зменшити ці невідповідності.

References

Рамка кваліфікацій Європейського прос-тору вищої освіти (РКЄПВО), 2018. До-даток III: Загальна Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (редакція 2018 р.).

Детмер У., 2010. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непре-рывному совершенствованию / Уильям Детмер; Пер. с англ. 3-е изд. М., Альпина Паблишерз, 444. ISBN 978-5-9614-1332-8.

Мороз Л.В., 2016. Нормативно-методичне забезпечення статистичного контролю ви-робничих процесів та якості продукції: дис. канд. техн. наук., Львів, 200.

Published

2020-09-03

How to Cite

Rudnicka, O. (2020). Metodika ocinki ta pidvishennya efektivnosti sistemi neperervnoyi osviti. Transfer of Innovative Technologies, 3(1), 111–113. https://doi.org/10.32347/tit2020.31.0307